לקראת סוף שנת 2015 יתקיים הפסטיבל הבינלאומי השלישי לסרטי נכבה ושיבת הפליטים הפלסטינים. לצד הקרנת סרטים מהעולם, יוקרנו סרטי מקור קצרים חדשים, שיופקו במיוחד לרגל הפסטיבל על ידי יוצרות ויוצרים פלסטינים וישראלים.

יוזמה זו של עמותת זוכרות נועדה לקדם הכרה ואחריות של הציבור היהודי בישראל על עוולות הנכבה ואת תפיסת השיבה כתיקון המתבקש לנכבה וכהזדמנות לחיים טובים יותר. זוכרות מאמינה כי שיבת הפליטים הפלסטינים על יסוד הכרה, אחריות ותיקון, בשותפות יהודית-פלסטינית, הינה חיונית ליצירת מרחב דמוקרטי רב-תרבותי ומרקם חיים משותף לכל תושבי הארץ והאזור.

קיימים שני מסלולים להגשת סרטים

מסלול א':

הפקת סרטים קצרים, מכל ז'אנר, בנושא שיבת הפליטים הפלסטינים

- יש להגיש הצעה לסרט המתמודד עם שאלות ואתגרים היסטוריים ועכשוויים בנושא שיבת פליטים פלסטינים (עד 400 מילים)

- את ההצעה אפשר להגיש בעברית, ערבית או אנגלית, לבחירתכן/ם

- אורך הסרט לא יעלה על 10 דקות

- ועדה אמנותית תבחר חמש הצעות שיקבלו תמיכה בסך 5000 ש"ח כל אחת. המענק יינתן במעמד ההקרנה

- הזוכות והזוכים יוחתמו על חוזה עבודה עם זוכרות, בו יתחייבו להקרנת בכורה במסגרת פסטיבל הסרטים של זוכרות ולנוכחות במועד ההקרנה

- את ההצעות לסרטים יש לשלוח עד ה-30 במאי, 2015 לדוא"ל: 48mm@zochrot.org

- תשובות הועדה תשלחנה עד ה-15 ביוני, 2015

גמר ההפקה: 1 באוקטובר, 2015

מסלול ב':

הקרנת סרטי קולנוע, דרמות וסרטי תעודה בנושאי הנכבה ושיבת הפליטים

−   יוצרים ויוצרות מוזמנים לשלוח עותק של סרטם (בכל אורך)

−   את הסרטים יש לשלוח בפורמט די.וי.די או בקישור אינטרנטי עד ה-1 בספטמבר 2015 לכתובתנו: עמותת זוכרות, ת.ד 51698, תל אביב יפו 6721207.

- ועדה אמנותית תבחר את הסרטים שיוקרנו בפסטיבל

---------------------------------------------------------

להתייעצות, שאלות ופרטים נוספים:

03-6953155 / 48mm@zochrot.org


בהצלחה!