נקודת מפגש: רח' דרור 23, יפו
נקודת סיום: כיכר השעון.

סיור זה נכלל בספר "אומרים ישנה ארץ" / מדריך סיורים, בהוצאת זוכרות ופרדס, אשר מציע 18 סיורים אל רבעי-ערים ואל כפרים פלסטיניים שהתרוקנו במהלך הנכבה ונהרסו ברובם בידי ישראל. 
הסיור יודרך ע"י עמי אשר שחיבר את הסיור למדריך
להרשמה לסיור: tours@zochrot.org
לפרטים נוספים: זוכרות – 03-6953155 או עמי אשר 0505555006
תרומה מומלצת לזוכרות 20 ₪