יום שישי, 19 באוגוסט 2016, התחלת הסיור בשעה 16:30 וסיום משוער בשעה 18:30.
נקודת מפגש: רח' דרור 23, יפו, נקודת סיום: כיכר השעון.

סיור זה נכלל בספר "אומרים ישנה ארץ" / מדריך סיורים, בהוצאת זוכרות ופרדס, אשר מציע 18 סיורים אל רבעי-ערים ואל כפרים פלסטיניים שהתרוקנו במהלך הנכבה ונהרסו ברובם בידי ישראל.

הסיור יודרך ע"י עמי אשר שחיבר את הסיור למדריך. 

להרשמה לסיור: tours@zochrot.org
לפרטים נוספים: זוכרות – 03-6953155 או עמי אשר 0505555006

תרומה מומלצת לזוכרות 20 ₪ 

Facebook Event