עד כמה מכריע חלקה של האליטה האשכנזית, "דור המייסדים", בנכבה הפלסטינית וכיצד מזרחים לקחו חלק פעיל בנכבה ובנכבה המתמשכת, בתהליך של ייהוד הארץ וכיבוש האדמה? אלו קשרים נוצרו בין מזרחים לפלסטינים ומדוע הדימיון בין התרבויות והזהויות מעולם לא הבשיל לכדי בריתות פוליטיות משמעותיות? כיצד ניצלה ישראל את גל ההגירה מברה"מ על מנת ליצור עובדות בשטח? והאם ניתן לדבר היום על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני מבלי לגעת בסוגיות אתניות ומעמדיות?

שאלות אלו ואחרות העסיקו את קבוצת המחקר "הנכבה הפלסטינית, האשכנזים והמזרחים" שהתקיימה בזוכרות במהלך השנה האחרונה בהנחייתו של תום מהגר. בערב זה ניגע בשאלות הנ"ל וננהל דיון פתוח על הנושאים בהם עסקה הקבוצה.

ערב העיון יתקיים ביום שלישי, ה- 19.12.17, בשעה 19:00 במשרדי עמותת זוכרות, יצחק שדה 34, קומה 4, חדר 400, תל אביב.   
                    
תכנית הערב
19:00-19:30: שיחה קצרה על הנחות העבודה והמושגים העיקריים שהובילו את הדיונים בקבוצת המחקר
19:30-20:30: דיונים בקבוצות על נושאי המחקר
20:30-20:45: הפסקה
20:45-21:30: סיכום הדיונים בקבוצות
קול קורא לקבוצה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל,
רכזת תחום חינוך בזוכרות: education@zochrot.org או בטלפון 03-6953155.