61 שנה לנכבה בכפר מיסכה (2009)
29/04/2009

כמאתיים איש/ה ציינו את הנכבה ביום העצמאות הישראלי ה-61 בביקור בכפר ההרוס מיסכה. יהודים ופלסטינים, רובם עקורי הכפר ומשפחותיהם, שמעו את ספיה שביטה וסעד אלדין דחמס מספרים על חייהם בכפר עד הנכבה ועל הגירוש והפליטות. חוברת חדשה על מיסכה, בעברית ובערבית, הופצה באירוע והוצב שלט המציין את הכפר. Nakba Day Miske 2009 (1)Nakba Day Miske 2009 (2)Nakba Day Miske 2009 (3)Nakba Day Miske 2009 (4)Nakba Day Miske 2009

זוכרות ברשת