"מבצע ביעור חמץ"
מאת: נטלי ברוך מראיינת את אהרון מדואל

כפר שלם נוסד על אדמות הכפר הערבי סלמה. ראשוני המתיישבים בכפר שלם עוד זוכרים את פקודתו של בן גוריון 49- ' יושבו מהגרים יהודים, ברובם ' להושיב יהודים בכל בית ערבי נטוש, בכוונה לייהד את האזור. כך, בשנים 48 מזרחים, בכפר שלם. מאז, במהלך השנים הרבות, לא הוסדרה בעלות התושבים על הקרקע או זכויותיהם במקום. בימים אלו נאבקים תושבי כפר שלם בכוונה לפנותם מבתיהם בכח לטובת יוזמות נדל"ן. ביום שני ה– 24.12.2007 , ימים ספורים לפני ירידת הגליון לדפוס, פינו שוטרים ופקחי עיריית תל–אביב 30 משפחות מכפר שלם והרסו את בתיהם. נטלי ברוך, פעילה פמיניסטית–חברתית בתנועת "אחותי - למען נשים בישראל" ובתנועת "הקשת הדמוקרטית המזרחית", ראיינה את אהרון מדואל, תושב כפר שלם, מזכיר ועד השכונה, בן להורים ילידי תימן.

"אנו פותחים היום בשורה של כינוסי ראשי–חדשים המוקדשים לשבטי ישראל, עולי גולה מכל התפוצות, ובראש ובראשונה לעולים מתפוצות ישמעאל. שאיפתנו היא לטפח, כפי יכולתנו, את תהליך קרוב הלבבות בין שבטי ישראל החוזרים למולדת, על–ידי פגישות הדדיות עם נציגיהם וכן על ידי שיחות בינם לבין עצמם. בכוונתנו להעלות את ניצוצות האורה הצפונים בכל שבט משבטי ישראל, לעשותם נחלה לכל האומה, להבליט ולהעלות את ערכי הרוח המיוחדים לכל אחד מהשבטים, ערכים העשויים למשוך את הלב לאהבה ולהוקרה. הפגישות הללו ידובבו את בני העדות, שיספרו על עצמם בלשונם ובסגנונם. לא בכדי פתחנו בעולי–תימן, שכן עליית תימן היא אולי המופלאה שבעליות לארץ, ומכמה וכמה טעמים."

התש"ב, 1959

יצחק בן צבי

זוכרות ברשת