"להרחיק את השואה המתקרבת"
מאת: עפר כהנא והגר גורן מראיינים את שמעון יאיר, איש המועצה הציבורית לדמוגרפיה

הקימו אותנו כדי שאנחנו נעודד את הילודה וגם נמנע הפלות מיותרות. היתה לנו בעיה רצינית עם זה משום שארגוני הנשים וכולם באו ואמרו - מה, מי אתם בכלל שאתם מתערבים בנושא הזה? זה זכות האשה על גופה, והיא צריכה להחליט וכולי וכולי.

זוכרות ברשת