בתים פלסטינים במערב ירושלים: צילומים וסיפורים
מאת: חיים הנגבי וצחי אוסטרובסקי
10/2008

זוכרות ברשת