קיבוץ ערבי: עלייתו ונפילתו של "אחווה"
הקיבוץ הערבי "אחווה" עלה לקרקע בפאתי העיר בלוד בשנת 1949 והתפזר במרוצת 1951
מאת: ראוהן אהרני ושאול משעל
12/2004

זוכרות ברשת