75% מהמבקרים בפארק קנדה סבורים שהוא נמצא בתחומי הקו הירוק
סקר שנערך במסגרת קק"ל החדשה של זוכרות
מאת: איתן ברונשטיין אפריסיו
05/2014
סקר בפארק קנדה / Canada Park Survey

במסגרת פרויקט קק"ל החדשה של זוכרות נערך סקר בקרב 200 מבקרים בפארק קנדה. הוא התקיים בימי שבת בחודשים נובמבר 2013 עד ינואר 2014. הסוקרים היו איתן ברונשטיין אפריסיו וג'רמי מילגרום. הפניה לנשאלים היתה מקרית, כלומר כל מי שפגשו הסוקרים על דרכם והיו מוכנים לענות על ארבע השאלות.

השאלה הראשונה היתה: האם אנחנו נמצאים בתחומי הקו הירוק או מעבר לו, כולמר בשטחי הגדה המערבית?
ניתן לראות במפה המצורפת כאן משמאל את האזור שבו נשאלו המבקרים בפארק. המקום בו נערך הסקר הוא בתחומי הגדה המערבית, כלומר מחוץ לקו הירוק.
150 מתוך 200 הנשאלים - 75% - ענו ש"אנחנו בתחומי הקו הירוק". לא מעטים הוסיפו ביטויים כגון בוודאי או בטח שבתחום הקו הירוק. לכן הם הופתעו מאד כשהתברר להם שטעו. זוג צעיר שהופתע מהמידע החדש פגש שנית את הסוקר של זוכרות שעתיים אחרי שענו לשאלות הסקר ואמרו לו "אנחנו עדיין מנסים לעכל את המידע שסיפקת לנו".

14 לא ידעו להשיב ו-36 ידעו שאנחנו מחוץ לקו הירוק. חלקם, בעיקר מבוגרים יחסית מבין העונים, ידעו הרבה על ההיסטוריה של המלחמה ב-1948 באזור וכן על הכיבוש ב-1967. אין בידינו תיעוד רשום של פרטים על העונים עצמם, אבל בלטה בורות גבוהה יחסית בעניין ההיסטוריה של אזור הפארק בקרב ישראלים יוצאי בריה"מ לשעבר.

שאלה שניה: האם ידוע לך על ישובים כלשהם שהיו בתחומי הפארק בעבר? הכוונה לעבר מלפני אלפיים, אלף או חמישים שנה.
88 ידעו על ישובים כלשהם, גם אם רובם לא יכלו ממש לציין שמות. הם ידעו או שמעו על ישובים רומיים, יהודיים (תל איילון) או ערביים.
112 לא ידעו על ישובים בשטח פארק קנדה בעבר.

שאלה שלישית: האם ידוע לך על ישובים ערביים/פלסטיניים שהיו בעבר בתחומי הפארק?
48 ידעו או שמעו משהו על ישובים ערביים. רובם לא ידעו הרבה עליהם, אף לא שמות, אלא רק שהיו קיימים עד המלחמה ב-1967 בשטח בו הוקם הפארק. 
152 לא ידעו דבר על קיומם של הישובים הפלסטיניים בתחומי הפארק וגם כשהופנו לראות את שרידיהם, לא ידעו במה מדובר.

שאלה רביעית: מה דעתך על האפשרות שקק"ל תציב בפארק קנדה וביערות אחרים שתחת אחריותה שלטים שיסבירו על ההיסטוריה של הכפרים הפלסטיניים במקום?
137 ענו בחיוב. העמדה החיובית של רוב המשיבים בנושא הצבת השלטים נוגדת את הנוהג של קק"ל להתעלם בשלטי ההסבר שלה מאותם כפרים הרוסים שמתחת ליערותיה.
רבים מהמשיבים הדגישו שלדעת את ההיסטוריה זה תמיד חשוב, ללא קשר לעמדות הפוליטיות לגבי הקונפליקט. אחרים ציינו שדווקא בשביל להבליט את הכיבוש ב-1967 ואת הצדקתו, חשוב להציב את השלטים שיסבירו על הכפרים הפלסטיניים. מי שהתנגדו לכיבוש ב-1967 טענו שהצבת השלטים תאזכר את העוול של הרס הכפרים וזה חשוב.

מהתשובות לסקר עולה שרוב גדול של המבקרים בפארק קנדה אינם מודעים לקיומם של הכפרים עמואס ויאלו, שהיו בשטחו עד 1967, למרות ששרידיהם מצויים בשפע במקום. מהכללה של מצב ה(אי)ידע הזה ניתן להסיק שרוב גדול מהמבקרים ביערות קק"ל בארץ אינם יודעים כמעט דבר על הכפרים הפלסטיניים שישראל הרסה בנכבה ושנמצאים בתחומי אותם יערות. לכן מעודד לראות שרוב הישראלים רואים בחיוב את הרעיון שקק"ל תציב שלטי הסבר על אותם כפרים.סקר בפארק קנדה / Survey at Canada Parkהאם אנחנו בתחומי הקו הירוק או מחוצה לו? / Are we within or outside the green line?האם ידוע לך על ישובים כלשהם בעבר בתחומי הפארק? / Do you about any inhabited localities in the the past within the park's borders?האם ידוע לך על ישובים ערביים בעבר בתחומי הפארק? / Do you know about Arab localities in the past within the park's borders?מה דעתך שקק"ל תציב שלטי הסבר על הכפרים הפלסטיניים שהיו בתחומי יערותיה? Do you support JNF to post signs about the Palestinian villages under its forests?אזור הסקר שנעשה בפארק קנדה / The area the survey was done at Canada Parkסקר בפארק קנדה / Survey at Canada Parkהזוג הזה ידע הרבה על ההיסטוריה של המקום / This couple new a lot about the history of the placeסקר בפארק קנדה / Survey at Canada Parkסקר בפארק קנדה / Survey at Canada Park

תצלומים וגראפיקה: אלאונור מרזה

זוכרות ברשת