מפת פלסטין 1946
מפה מנדטורית
04/1946

ארועים קרובים

זוכרות ברשת