מפה מנדטורית עם עדכון ישראלי
מפה שהופקה על-ידי מחלקת המדידות של משרד העבודה ב 1959, והסתמכה על מפה בריטית מ 1942. במפה מופיעים היישובים שהיו בארץ עד הנכבה (שמם מצוין באנגלית). בצבע סגול ובעברית מצויינת התווית "הרוס" ליד היישובים הפלסטיניים שנהרסו ויישובים יהודים חדשים שהוקמו עד מועד עדכון המפה
1959

זוכרות ברשת