כפר סעסע - מתוך תיקי הכפרים של ההגנה
1943

כל מה כתבו סיירי ההגנה על החיים החברתיים-כלכלכיים-פוליטיים בכפר סעסע. 
מקור: ארכיון ההגנה

---------------

בשנות ה-40, מתוך הבנה שמלחמה עומדת בפתח, ליקטו אנשי ההגנה מידע מודיעיני מפורט על מאות כפרים ערביים. רק כמה עשרות תיקים שרדו בארכיונים, ובהם תמונות המלמדות הרבה על הדרך בה השתקפה האוכלוסייה הפלסטינית דאז בעיני היישוב היהודי. לכתבה באתר הארץ על תיקי הכפרים

 

זוכרות ברשת