Zochrot תרומה לזוכרות

זוכרות (ע"ר 580389526) היא עמותה הפועלת משנת 2002 לקידום אחריותיות של הציבור היהודי בישראל לנכבה הפלסטינית ומימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. קרא עוד

סוג תרומה

סכום תרומה

מטבע תרומה

הבא

חזרה הבא