הזמנה פתוחה למתנדבות/ים לתחום צדק טרום-מעברי
מ: 16/10/2016 08:50 - עד: 26/01/2017 08:50

אקטיביזם ובאקדמיה ברחבי העולם, "צדק מעברי" עוצב כתחום המתייחס למעברים פוליטיים. בהקשר הישראלי-פלסטיני, אנו מציעות צדק טרום-מעברי – מערך כלים ואסטרטגיות המיושמים בעיצומו של הקונפליקט לקידום מעבר מתרבות של הכחשה ופטור מעונש לתרבות של הכרה וקבלת אחריות לתיקון העוול.

אנו מזמינות מתמחים ומתנדבים מקומיים ומהעולם להשתלב בתחום חדש וחדשני זה בתחומים: מחקר, חיפוש בארכיונים, גביית עדויות, תמלול ותרגום, כתיבה, פיתוח תכניות, וכו'. ניתן להשתלב גם בעבודה מרחוק.

תודה למתנדבים ולמתמחים בעבר ובהווה על תרומתכם הנדיבהלמעוניינים נא לפנות לג׳סיקה נבו: jessica@zochrot.org

לקריאה נוספת על תחום צדק טרום-מעברי

ארועים קרובים

זוכרות ברשת