כמעט שכחתי 2006
04/2006
זוכרות

לזכר 58 שנה לנכבה הפלסטינית יצאה קבוצת "כמעט שכחתי" לרחובות תל-אביב והדביקה שלטים של "כמעט שכחתי".

צילום ועריכה: קרן שעיו

 

זוכרות ברשת