סיור לכפר מג'דל
08/2003
חדשות ערוץ 3

העיר הערבית מג'דל (אשקלון היום) היתה לפני מלחמת 1948 אוכלוסייה שמנתה כ- 10,000 נפש. באוקטובר 1948 נוספו לאוכלוסייה זו אלפי פליטים ממקומות אחרים בארץ. בתחילת נובמבר 1948 נכבשה מג'דל וגירוש התושבים נמשך עד יוני 1950 שבו גורשו שאר שתושבים לעזה.

בסרטון עקורי מג'דל ואנשי זוכרות מבקרים בשרידי העיר הפלסטינית ומציבים בה שלטים המאזכרים את חייה. מישהו שם מאד לא אהב את אחד השלטים ומהומה מתפתחת סביבו.
 

צילום ועריכה: יובל גוז'נסקי
שפה: עברית

זוכרות ברשת