משלימות את המפה
04/2014
זוכרות

פעילות קק"ל החדשה הוסיפו למפת הארץ בחצר בניין קק"ל במרכז תל אביב כמה שמות פארקים של קק"ל ושל ישובים פלסטיניים הרוסים מתחתם.

למידע נוסף על קק"ל החדשה של זוכרות

צילום ועריכה: מורן בריר

זוכרות ברשת