עדותה של אלחאג'ה רֻקַיָּה אלצאנִע
07/04/2006
זוכרות

באר שבע\ לקייה
ראיינו: רנין ג'רייס וחנאן אלסאנע
לטקסט של העדות בעברית

זוכרות ברשת