עדותו של מוחמד נאיף אלח'טיב
01/01/2007
מוחמד נאיף אלח'טיב
מקום לידה: אלראס אלאחמר
שנת לידה: 1921
מקום מגורים נוכחי: מחנה פליטים עין אלחלווה - לבנון
מקום ראיון: מחנה פליטים עין אלחלווה - לבנון
שפה: ערבית
תאריך ראיון: שנת 2007
 
העדות נלקחה כחלק מפרוייקט זיכרון מגשר
 

זוכרות ברשת