סֿפוּרִיּה
נפה:  אלנָּאסִ'רָה (נצרת)
אוכלוסיה 1948:  5020
תאריך כיבוש:  16/07/1948
מבצע צבא:  דקל
יחידה כובשת:  חטיבת כרמלי
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  אין
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  ציפורי, הסוללים, הושעיה, חנתון, אלון הגליל
אתרים נוספים שהוקמו על אדמות המקום אחרי 1948:  גן לאומי ציפורי וחורשת קק"ל

על-פי PalestineRemembered.com נלחמו בצד הכפר מתנדבים של צבא השיחרור הערבי, כמה אנשי מיליציה פלסטינים מקומיים ואולי גם כמה חיילים של הצבא הסורי (http://www.palestineremembered.com/Nazareth/Saffuriyya/index.html).

על-פי נגה קדמן, אתר הכפר מצוי כיום בתוך גן לאומי ציפורי וחורשת קק"ל (נגה קדמן, בצדי הדרך ובשולי התודעה, 2008, נספח א').

זוכרות ברשת