סַ'פַד (העיר צפת)
נפה:  סַ'פַד (צפת)
אוכלוסיה 1948:  11060
תאריך כיבוש:  11/05/1948
ישובים יהודיים על אדמות המקום לפני 1948:  אין
ישובים יהודיים על השטח הבנוי של המקום אחרי 1948:  צפת (נהפכה לעיר יהודית)
ישובים יהודיים על אדמות המקום אחרי 1948:  אין

זוכרות ברשת