פליטים

כאן תוכלו לקבל מידע היסטורי אודות המנדט הבריטי, הנכבה, הגירוש, מחנות הפליטים, העקורים הפנימיים, ואמנות בינלאומיות

זוכרות ברשת