צדק טרום-מעברי

באקטיביזם ובאקדמיה ברחבי העולם, "צדק מעברי" עוצב כתחום המתייחס למצבי מעבר מדיקטטורה לדמוקרטיה או מקונפליקט לפיוס. בהקשר הישראלי-פלסטיני, אנו מציעות צדק טרום-מעברי – מערך כלים ואסטרטגיות המיושמים בעיצומו של הקונפליקט לקידום מעבר מתרבות של הכחשה ופטור מעונש לתרבות של הכרה וקבלת אחריות לתיקון העוול.

תחום צדק טרום-מעברי בזוכרות מציע לנתח ולהסתכל על הנכבה ועל השיבה מבעד למשקפיים של ארבעת המנגנונים המרכזיים בשיח של צדק מעברי:

1) התמודדות עם העבר וחיפוש אחר האמת - Truth-seeking
2) תיקון ופיצוי
3) רפורמות מוסדיות
4) פרקטיקות משפטיות/העמדה לדין/דרישה למתן דין וחשבון.

בנוסף, אנו מזמינות להתבונן על הפרקטיקות של זוכרות בכללותן כמערך של התערבויות אזרחיות/לא רשמיות לעשיית צדק, מה שמכונה היום בעולם – Unofficial Truth Projects.

זוכרות ברשת