הטקסט שלפניכם הוא נסיון רב שכבתי, שכבתו האחת היא נסיונן של נורמה מוסי ואיתן ברונשטיין לחשוב ולכתוב אפשרויות פרקטיות לשיבת פליטים פלסטיניים. אחרי שקראתי את הטקסט, הצעתי לאיתן ונורמה לחרוג מתהליכי העריכה הרגילים, במסגרתם קוראות אנשים טיוטה מתקדמת, מעירות את הערותיהם, והכותבים מתקנות את תיקוניהם. הצעתי להן לבצע ניסוי עריכתי, שבו נבקש מאנשים שונים להעיר את הערותיהן על הטקסט, אלא שאת ההערות הללו לא תטמענה הם בטקסט - אלא נפרסמן סביבו
להורדת הקובץ