הקרן החדשה לישראל כועסת. היא חושבת שזה נכון להפיץ עדויות שקר על מדינת ישראל. היא חושבת שזה בסדר להשתתף במסע הדמוניזציה של גופים שמטרתם היא חיסול ישראל. היא חושבת שזה בסדר לשתף פעולה עם ועדת גולדסטון, על אף שזו הוקמה על ידי רוב אוטומטי של מדינות חשוכות, ששולט ב"מועצת זכויות האדם". היא חושבת שזה בסדר שישראל תשתף פעולה עם הוועדה, על אף שאין אף מדינה מהעולם החופשי שתמכה בהקמת הוועדה. וזה בהחלט לגיטימי, במדינה דמוקרטית, לעשות את כל הדברים הללו.

אבל יש עוד דבר שלגיטימי לעשות: לחשוף את האמת על הקרן ועל גופים שנושאים לשווא את התואר "זכויות אדם". אם רוב הגופים הפוליטיים שנתמכים על ידי הקרן אינם מכירים בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית - אל נא תגידו זכויות אדם. אמרו את האמת: שלילת זכויות רק מיהודים. לפלסטינים יש זכות למדינת לאום במדינה משלהם, וגם לקרואטים ולהונגרים ולצ'כים ולסלובקים ולעוד עמים - אבל לא ליהודים.

הקרן החדשה תומכת, למשל, בעמותת "זוכרות". מדובר בעמותה שחותרת, באופן מוצהר וגלוי, לחסל את מדינת ישראל, באמצעות מימוש "זכות השיבה". לא שיש זכות כזאת, ולא שהיה תקדים אחד ל"שיבה" המונית לאחר חילופי אוכלוסין בעקבות מלחמות - אבל לקרן זה לא מפריע. היא תמיד תקפוץ עם סיסמת "זכויות אדם".

כל זה אינו אומר שישראל פטורה מביקורת. הרי מתוך מאות טענות יש בודדות שיש בהן ממש. אבל אם רבים ושפויים מתעבים את גופי זכויות האדם, זה לא מפני שהם מתעבים זכויות אדם. להפך. זה משום שלרוב השפוי נמאס מכך שזכויות אדם הפכו לנשק של כוחות חשוכים.


הם אנשים עם כוונות טובותהקרן החדשה הפכה את עצמה לעוד גוף, אחד מני רבים בעולם, ששותפים להטעיה גלובלית. מיליון ואחת פגיעות בחיי אדם ובזכויות אדם יש בעולם. ישראל, כמדינה המצויה בעימות, פוגעת פחות מכל גורם אחר. זה בדוק. זה מעוגן במספרים. אבל היא זו שסופגת את רוב הביקורת. קוראים לזה דמוניזציה, דה-לגיטימציה ואובססיה.

לא הגנה על זכויות יש כאן, אלא מסע מתוזמר בשירות איראן והחאמס. זו לא הכוונה של הקרן. זו התוצאה. כדאי לקרוא לדברים בשמם. רוב הגופים הנתמכים על ידי הקרן עוסקים בדה-לגיטימציה של ישראל. אבל זו מגלגלת עיניים לשמים ומתבכיינת: מה רע בזכויות אדם? אין רע. יש רע במי שחותר באופן ברור לשלילת זכות הקיום של היהודים, במקום היחידי שבו יש להם ריבונות, כדי להפוך את ישראל ל"מדינת כל אזרחיה", שבה הרוב יהיו תומכי חמאס. יש רע במי שרוצה לבצע פוליטיסייד בעם אחד בלבד בעולם. יש רע במי שמשתף פעולה עם כוחות הרשע ומנסה למכור את השקר שמדובר ב"זכויות אדם".

איך זה שרבים, בעיקר יהודים, תומכים בקרן הזאת? איך זה שהם מאפשרים את המסע השיטתי הזה שמתחזה להומני, ולמעשה הוא דמוני? הם אינם אנטישמים. הם אנשים עם כוונות טובות. הרי הרטוריקה עוסקת בזכויות אדם ובמיעוטים. היהודים רגישים לכך. וטוב שכך. רובם פשוט אינם יודעים. רובם רוצים, באמת ובתמים, שישראל תהיה נאורה יותר ומתקדמת יותר, תוך שמירה קפדנית יותר על חיי אדם וזכויות אדם. אבל הם אינם יודעים שהכסף הולך למטרות אחרות.

גם פרופ' נעמי חזן, שעומדת בראש הקרן, איננה שונאת ישראל. אבל קרה להם בדיוק מה שקרה לאינספור גופים שעוסקים ב"שיח הזכויות". הם משרתים, בסופו של דבר, את האג'נדה של איראן והחמאס.

גופי זכויות אדם יכולים להחזיר לעצמם את האמון. הם צריכים לתמוך בזכויות אדם, ולא בגופים שעוסקים בשלילת זכות הקיום של ישראל. בינתיים, הגופים הללו, וזה כולל את הקרן החדשה, הם האויב הגדול לא רק של ישראל, אלא של העולם החופשי וזכויות האדם.