13 באפריל 2006

לכבוד

הנהלת הקרן הקיימת לישראל
הלשכה הראשית
קק"ל 1
ירושלים 91002

הנדון: הצבת שלטים המציינים את האתרים הפלסטינים בארץ

שלום רב,

בשם עמותת זוכרות אני מברך אתכם על הצבת השלטים החדשים בפארק קנדה המציינים את קיומם של הכפרים הפלסטינים יאלו ועמואס, שעל חורבותיהם נבנה הפארק. יש בכך צעד חשוב לקראת הכרה פומבית בחיים הפלסטיניים של הארץ בה אנו חיים וקידום של חיים משותפים לכל תושבי הארץ.

כהמשך לכך עמותת זוכרות מבקשת להציע לפעול בצורה דומה בכל האתרים עליהם אחראית הקק"ל ולהציב בהם שלטים שיציינו את היישובים והאתרים הפלסטיניים שהיו קיימים בהם עד 1948. זוכרות תשמח לסייע בחלק המחקרי של השילוט. בעזרת הידע והקשרים שרכשנו נוכל לאתר את היישובים הרלוונטיים,  למצוא פרטים חשובים לגבי החיים בהם, לגבי הפליטים מאותם יישובים וקורותיהם מאז 1948.

בברכה ובתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה,

איתן ברונשטיין
מנהל עמותת זוכרות