זכות השיבה, 1949

9 במרץ 1949

                                
                                          הנדון: העברת ערבים ממקום למקום


בתור צעד ראשון לפתרון שאלת הפליטים בשטח מדינת ישראל, יש להקל על כל הרוצים לחזור לחיפה, עכו, [מילה לא ברורה] ולכפרים שאינם נטושים, באם אין נגדם כל אשמה מיוחדת.

נא להמציא לי רשימה שמית עם הפרטים דלהלן:

(1) שם ומשפחה;

(2) שם האב;

(3) הגיל;

(4) מצב משפחתי;

(5) מקום המגורים.

א. אבנר, אלוף

מפקד הממשל הצבאי בשטחים המוחזקים.

 

(מסנך סרוק מתוך ארכיון ההגנה, חטיבה 55, תיק 31)