פעיל עמותת "זוכרות" העוסקת בקידום הכרה באחריות ישראל לאירועי הנכבה, מצא לאחרונה דרך מקורית להפיץ את המסר של תיעוד כפרים פלסטינים שהתקיימו בארץ לפני 1948. הוא פרסם באינטרנט אתר השייך כביכול לארגון הנקרא הקרן הקיימת החדשה, ובו מפרט מייסד הארגון כיצד הוא פועל בתוך הקרן הקיימת עצמה לתיעוד הכפרים.

בפרסום החדש מספר מייסד הארגון הוירטואלי, רפי שטנדל, כיצד הפך להיות מודע לצורך לתעד את הכפרים הפלסטינים וכיצד הוא פועל בעניין. בין השאר מציג האתר שילוט של אתרי כפרים ששטנדל הציב לאחרונה בכמה אתרים ובהם פארק מרר ועין זיתון בגליל ובית דראס בנגב - שילוט הקיים כמובן רק על המחשב ולא במציאות. ביחס לאחד השלטים כותב שטנדל באתר "הקרן הקיימת החדשה": "זה היה השלט הראשון שהצבתי, ואני מודה, ידי רעדו".

מאחורי היוזמה החדשה עומד איתן ברונשטיין מעמותת "זוכרות". הוא היה מעורב בעבר בפעילות העמותה למען הצבת שלטים המתעדים כפרים פלסטינים שחרבו באתר פארק קנדה המנוהל על ידי הקרן הקיימת. במקרה של פארק זה הסכימה הקרן הקיימת להציב שלטים המתעדים את קיום הכפרים הפלסטינים אולם היא לא הסכימה ליוזמת העמותה לעשות זאת באתרים נוספים. חשוב לציין שתיעוד היסטורי בשלטים אינו מצוי בטיפולה ובמסגרת תפקידה הרשמי של הקרן הקיימת.

לדברי ברונשטיין, רעיון הקרן הקיימת החדשה נועד להמשיך ולעורר דיון ציבורי סביב סוגיית הכפרים הפלסטינים והצורך לתעד אותם. "הרעיון הוא לא לבלבל אנשים אלא לאפשר להם לדמיין איך אפשרי מצב כזה של תיעוד. חשוב לציין שכל הרקע ההיסטורי באתר והציטוטים שיש בו של אנשים שונים ובהם כאלו מהקרן הקיימת הם נכונים ומדויקים", הוא ציין. עמדת הקרן הקיימת מאז 2006 היא שמכיוון שהיא אינה גוף בעל סמכויות של שילוט היסטורי, היא אינה פועלת בתחום זה. בקרן הקיימת לא התייחסו השבוע לתכנים של אתר האינטנרנט החדש.

יש לציין שלפני חודש פרסמה עמותת זוכרות יוזמה חדשה של קורס להכשרת מנחי סיורי נכבה. על פי הפרסום של העמותה: "מדובר בקורס שיכשיר מנחים לסיורים באתרים פלסטינים שנהרסו בנכבה, "במסגרת הקורס ירכשו המשתתפים ידע היסטורי על הנכבה, מחיקת התרבות והקיום הפלסטיניים מהמרחב בכלל ומן המרחב הפיזי בפרט".