היה יהיה - בניית חברה עתידית

הוא משחק שיתופי של בניית חברה עתידית. המרחב הגיאוגרפי בו מתקיים הסיפור הוא כאן, ומלבד זה כל השאר מדומיין. לא בהכרח ידוע מתי מתרחש הסיפור, אך הוא בודאות מתרחש בעתיד. הסיפור מסופר במשותף על-ידי כל השחקניות, בעזרת הקלפים המנחים.
המשחק מכיל:
קלפי שאלה – השחקנית שמרימה את הקלף עונה על השאלה שכתובה בו, ומוסיפה כך למסגרת הסיפור.
קלפי דמות – השחקנית שהרימה את הקלף ממציאה ומציגה את הדמות – ומחברת אותה לסיפור.
קלפי סיפור – עליהם מופיעים מילים ומושגים שלפיהם מספרים את המשך הסיפור
להורדת הקובץ