פליטים נגד פליטים

המשחק הזה דן במדיניות הבעייתית של המדינה כלפי פליטים מאפריקה, ומעלה לדיון כמה סוגיות שקשורות באופן ישיר או עקיף לאופן שבו המדינה מתייחסת למבקשי המקלט.  מדיניות הממשלה העכשווית כלפי הפליטים הינה המשך ישיר למדיניות הממשלה לאורך השנים כלפי בני מיעוטים וקבוצות אתניות שאינן חלק מההגמוניה היהודית-ישראלית, אף שהפליטים קיבלו יחס נחות מכל קבוצה אחרת.
המשחק מנסה להעלות כמה נושאים לדיון, למשל: איך מגדירים זהויות? מתי זהויות יכולות לחיות בשלום עם שאר הזהויות בסביבה ומתי הן מרגישות מאוימות עד שיידחו כל קבוצה אחרת מתוכן? האם באמת קיים איום כלשהו כלפי ההגמוניה? מה אחריות המדינה כלפי אותם מבקשי מקלט? ואיך בקלות ניתן לראות בפליטים בעלי יכולת למנף את עצמם ואת שאר הקבוצות בחברה?
להורדת הקובץ