שיר וסרטון שכתב ומבצע אורי גופר, חבר זוכרות, עם התייחסותו האישית למשמעות של גידול ילד בישראל עבורו, כיהודי-ישראלי שמסרב להמשיך לקחת חלק בהתכחשות של מדינתו לאחריות לגורלו הטרגי של העם הפלסטיני.