סיור עמותת זוכרות בכפר אל-מאלחה בירושלים שהתקיים בתאריך 28/12/2007