לזכר 58 שנה לנכבה הפלסטינית יצאה קבוצת "כמעט שכחתי" לרחובות תל-אביב והדביקה שלטים של "כמעט שכחתי".