בכל שנה, בתאריך 9 באפריל, זוכרות מציינת את יום השנה לטבח דיר יאסין בתהלוכת זיכרון לכפר ובטקס שנערך בסמוך (הכניסה לכפר עצמו אינה אפשרית, כי הוא משמש כבית החולים הפסיכיאטרי "כפר שאול"). המשתתפים נושאים לוחות זיכרון עם שמות הקורבנות.