סרט חולות של צער (1950) מתאר את מצבם הכלכלי, הבריאותי והנפשי הקשה של הפליטים הפלסטינים במחנות הפליטים מייד לאחר המלחמה ב- 1948.