מאֶמֶת לתיקון: שיבת הפליטים הפלסטינים

כנס בינלאומי בתל אביב, 29-30 בספטמבר 2013***
פאנל: שיבה עכשיו! דיווחים מהשטח
יו"ר: עמר אלע'בארי– מרכז תחום מרחב ושיבה בזוכרות
- שיבה לעזה/מניר נסיבה, אוניברסיטת אל-קודס
- שיבה לאקרת/אמיר אשקר - נציג מהשבים לאקרת
- שיבה למיעאר /סלמא נזיה - קבוצת מיעאר לחזון שיבה
- שיבה למיעאר/מיכל רן – דוקטורנטית 
- שיבה לאלרויס /אבראהים אבו אלהיג'א – פליט מהכפר
- שיבה לאלעראקיב – עזיז אלטורי - נציג מתושבי אלעראקיב
- שיבה לאללג'ון – שאדן דרויש - פרויקט עדנא