התושבים שנותרו בכפר ענאן גורשו בפברואר 1949. חלק מתושבי הכפר מצא מקלט בלבנון, חלקם עברו לכפרים ערביים אחרים ב"מדינת ישראל", והנותרים "חצו" את הגבול ועברו לג'נין והמשולש שהיה בשליטת ירדן. כמה חודשים אחר כך הרסו שלטונות ישראל את בתי הפלסטינים שגירשה מכפר ענאן והעלימה את כפרם. מאוחר יותר הקימה המדינה על אדמת הכפר את היישוב היהודי כפר חנניה.

לדיווח על הסיור באתר זוכורת