מנחה: תום פסח

זוכרות, 2017

ב- 1948 גורשה מרבית האוכלוסיה הפלסטינית מן השטח שהפך להיות מדינת ישראל. אל מול הנטייה הרווחת לייחס את הגירוש לתנאי המלחמה, סדרת המפגשים מבקשת לקשר את הנכבה למאפיינים עמוקים יותר של החברה הציונית שנוצרה בארץ. נשתמש בקולוניאליזם לא כמילת גנאי אלא ככלי להארת היחסים בין ציונים לפלסטינים מזווית פחות מוכרת.

בין השאלות שנבחן: מהו בעצם קולוניאליזם וכיצד התייחסו אליו אבות הציונות? מי תיאר את הציונות בציטוט שבכותרת הקורס? מהם קווי הדמיון והשוני בין החברה שנוצרה פה וחברות מתיישבים דמוקרטיות אחרות, כגון ארצות הברית, אוסטרליה וניו-זילנד? איך משפיע קולוניאליזם על יחסי מגדר? איך דיברו וכתבו על הנכבה בזמן התרחשותה, ואילו מקבילות יש בין ייצוגה לייצוג אירועים דומים בחברות מקבילות?

בקורס נכיר חומרים ארכיוניים, פקודות מבצע ועדויות. נשלב הרצאות פרונטליות, ניתוח חומרים מקוריים ודיון.

ד"ר תום פסח סיים דוקטורט בסוציולוגיה באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, בנושא הויכוחים הפנימיים סביב טיהורים אתניים בחברות מתיישבים דמוקרטיות. כיום הוא חבר בוועד המנהל של "זוכרות".

הרצאה שניה - משמעות הנכבה
הרצאה שלישית - פראים צמאי דם
הרצאה רביעית - דה קולוניזציה - באוסטרליה ובארץ