ביסאן (בית שאן)

מידע

מחוז: ביסאן (בית-שאן)

מספר תושבים 1948: 6010

תאריך כיבוש: 12/05/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: מסילות

סרטונים

מביסאן לבית שאן

חוברות

אחר