מַדַאח'יל

מידע

מחוז: סַ'פַד (צפת)

תאריך כיבוש: 01/05/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

הכפר שכן באזור מישורי בקצה הצפון-מזרחי של עמק החולה, כקילומטר אחד ממזרח לנחל הבניאס, ו-30 ק"מ מצפון-מזרח לצפת. פחות מקילומטר מצפון לכפר שכן תל אל-תֻרמֻס, בו נמצאו עדויות להתיישבות מתקופת המאה הרביעית לפנה"ס. ב-1931 חיו במדאחיל מאה תושבים ב-17 בתים. נתונים לגבי שטחן של אדמות הכפר אינם בנמצא.

ב-15 באפריל 1948 התקיף אחד מגדודי ההגנה את הגליל המזרחי. מקור מודיעין ישראלי דווח שפלסטינים רבים פינו את כפריהם במהלך המבצע, משום שהיו חשופים לתקיפה, או משום שפחדו מכזו. לפי ההיסטוריון הישראלי בני מוריס, מדאח'יל היה אחד מהכפרים הללו, ותושביו עזבוהו ב-30 באפריל. אין מידע לגבי יעד בריחתם. פינוי הכפר התרחש לפני ההתקפה הציונית על צפת ב-10-11 במאי, וייתכן שהוא הואץ על-ידי ירי מרגמות מצד ההגנה, סוג התקפה שהתרחש בתדירות גבוהה על כפרים ליד צפת. צפת והכפרים סביבה נכבשו במהלך מבצע יפתח, שנועד לכבוש את הגליל העליון המזרחי. המבצע הובל בידי הגדוד הראשון של הפלמ"ח ובראשו עמד מפקד הפלמ"ח יגאל אלון.

[קיבוץ] כפר סולד הוקם ב-1942 כקילומטר וחצי מדרום-מזרח לאתר הכפר, אך לא על אדמותיו. באתר אין כל זכר למבני הכפר. המקום מכוסה בעשבים, קנים ושיחי צבר. האדמות סביב אתר הכפר מעובדות בידי קיבוץ כפר סולד.

מקור: Walid Khalidi, All that Remains, 1990, 470

מידע ממקורות נוספים:

על-פי אנדי יחזקאל קרוי הכפר גם עַרַבּ אל-מדאחיל (http://nakba-online.tripod.com/InformationFrame.htm). 

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר