עַ'אבַּת עַבַּאבְּשַה

מידע

מחוז: טולכרם

מספר תושבים 1948: 100

תאריך כיבוש: 01/04/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: שכונות מערב רעננה (קרית גנים), קרית שרת, לב הפארק, כפר בתיה

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר