עַמּוּקָה

מידע

מחוז: סַ'פַד (צפת)

מספר תושבים 1948: 160

תאריך כיבוש: 01/10/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר

פרסומים
רוב יערות ואתרי קק"ל על חורבות כפרים פלסטיניים 04/2014