עַרַבּ צופיין

מידע

מחוז: בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)

מספר תושבים 1948: 1790

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: כרם שלום

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר