ח'רבת עתיר

מידע

מחוז: בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר