עכובית הגלגל, התהפכות / Gundelia, Turning Overעכובית הגלגל, מפת הנחלים / Gundelia, Map of Waterwaysעכובית הגלגל, צמיחה / Gundelia, Growth / 1עכובית הגלגל, צמיחה / Gundelia, Growth / 2עכובית הגלגל, צמיחה / Gundelia, Growth / 3