ב-2003 עמותת זוכרות ניסתה למנוע את הריסת בית משפחת בידאס, מבנה מיוחד שנבנה בשנת 1900 לערך ואחד השרידים האחרונים של הכפר שייח מוואניס (היום רמת אביב). מאמצים מול האגף לשימור בעיריית תל אביב, מהנדס העיר, המועצה לשימור אתרים ועמותת אדם טבע ודין לא הצליחו להביא לשימור הבניין, והוא נהרס למען פרויקט נדל"ן של חברת אפריקה ישראל. Sheikh Muwannis Baydas House (4)Sheikh Muwannis Baydas HouseSheikh Muwannis Baydas House (1)Sheikh Muwannis Baydas House (3)Sheikh Muwannis Baydas House (2)