ספרות מומלצת

סף המדבר, קו העימות
בצדי הדרך ובשולי התודעה: דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב-1948 מהשיח הישראלי
אלימות מכוננת: 1947-1950

סדרת חוברות זכרון זוכרות

זוכרות את אלכַּפְרֵין
זוכרות את מִסְכַּה
זוכרות את אקרת'

עתונות

לחלום בהקיץ מחבר.ת: איתן ברונשטיין
30/06/2011
אופק של מחשבה מדינית הכולל שיבת פליטים עשוי להניע תכנון ממשי של חיים משותפים
נכבה - לא מילה גסה מחבר.ת: עמיה גלילי
31/03/2009
קשה היה לראות את השרידים המעטים, אבל ברגע שהבחנתי בכך, לא יכולתי עוד להתעלם משרידי הכפרים, משרידי בתים של אנשים שגרו בהם עד 1948. הנכבה (שבערבית משמעותה אסון גדול) החלה באות שנה, כשחלוצי הציונות החלו בגירוש מרבית התושבים הפלסטינים, בהרס בתיהם ובמחיקת התרבות הפלסטינית העשירה.הנכבה אינה רק ההיסטוריה והזיכרון של הפלסטינים, אלא אירוע שהוא חלק מהזהות והזיכרון האישי והקולקטיבי שלי, כישראלית
זוכרים, זוכרות מחבר.ת: אמנון להב, קיבוץ גלעד
31/01/2007
אם ערביי ישראל אכן יפנו את מבטם לעתיד, ולא יתבצרו באסונות העבר, הם ימצאו לבטח שותפים נאמנים בין תושבי הקיבוציםאם ערביי ישראל אכן יפנו את מבטם לעתיד, ולא יתבצרו באסונות העבר, הם ימצאו לבטח שותפים נאמנים בין תושבי הקיבוצים