ספרות מומלצת

עַוּדָה
סף המדבר, קו העימות
אומרים ישנה ארץ

סדרת חוברות זכרון זוכרות

זוכרות את אלמַנְשִיָה - יאפא
זוכרות את אללַג'וּן
זוכרות את אלרמלה

עתונות

משחקי שיבה על אדמת שייח מוניס: איך לשחזר את הכפרים הערביים שנהרסו? מחבר.ת: גדעון לוי ואלכס ליבק
04/10/2013
יונה יהב מתקרנף מחבר.ת: מאמר המערכת - עיתון הארץ
05/08/2015
חברי הגרעין התורני בעקבות ה'נכבה' הפלסטינית מחבר.ת: מריה זערור
30/09/2012
עמותת 'זוכרות' ערכה ברחובות לוד מסע היסטורי למקומות מהם נטען כי גורשו ערבים בשנת 1948. גם חובשי כיפות החברים בגרעין התורני השתתפו בסיור. למרות זאת, להרצאה בסניף חד"ש בעיר נמנעה כניסתם