ספרות מומלצת

עַוּדָה
אלימות מכוננת: 1947-1950
חיפה והשחף

סדרת חוברות זכרון זוכרות

זוכרות את עֵין עַ'זַאל
זוכרות את אלכַּפְרֵין
זוכרות את מַעלוּל

עתונות

לוחמי השכחה מחבר.ת: ישי פרידמן
31/10/2008
"התנועה הציונית, ולאחריה מדינת ישראל, קשורות בקשר בל יינתק לדת היהודית. הן טוענות לקיומו של 'עם יהודי' בינלאומי וא-היסטורי שהישות הישראלית היא מדינתו. הביטוי 'עם יהודי' הוא ניסיון לא מוצלח לחלן את הביטוי הדתי 'עם ישראל', שאף הוא זכה לעדנה מאז יוני 1967. לכן, אותו מבנה מדיני שרוצה להצדיק בפני ההמונים היהודים בשטחי 48' את קיומו, עומד ונופל עם קיומו של המושג 'עם יהודי'. וכאן מופיע במלוא כוח התפקיד של הדת... (לפיכך) יש לנתק את מדינת ישראל מהזיקה היהודית שלה".
משחק הזיכרון מחבר.ת: קרני בן יהודה
22/12/2016
עמותת זוכרות תקים בפעם השנייה מעבדה ליצירת משחקים בנושא הנכבה, והמשתתפים המנצחים יוכלו לזכות במלגה לפיתוח וייצור המשחק 
המשטרה מנעה מפעילי שמאל לציין את הנכבה מחבר.ת: בן זילכה וחגי מטר
31/03/2012
עמותת "זוכרות" הקוראת לציין את "יום האסון" של הפלסטינים עם קום מדינת ישראל, ניסתה לקיים פעילות בעת חגיגות העצמאות בכיכר. שלושה מהפעילים נעצרו. "המחאה השקטה שלנו הפכה, בזכות אווילות השוטרים ל'איוונט'"