וכרות (ע"ר 580389526) היא עמותה הפועלת משנת 2002 לקידום אחריותיות של הציבור היהודי בישראל לנכבה הפלסטינית ומימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. 

זוכרות וארגונים אחרים זכו בשנים האחרונות להצלחה מרשימה בהטמעת נושא הנכבה בתודעת היהודים בארץ. יחד עם זאת, עצם הופעתה של הנכבה בשיח הישראלי איננה כרוכה עדיין בהכרה רחבה ובקבלת אחריות. לדעת זוכרות, שלום ייכון רק לאחר דה-קולוניזציה של הארץ ולאחר שכל תושבי הארץ ופליטיה יוכלו לחיות בה ללא איום של גירוש או מניעת שיבה. זוכרות רואה במימוש שיבת הפליטים הפלסטינים ובחיים משותפים חלק בלתי נפרד מכינונה של חברה דמוקרטית ומשותפת בארץ, כתיקון המתבקש לנכבה.

זוכרות רואה בשיבה תהליך ארוך ורב-מימדי אשר כולל לא רק את עצם חזרתם הפיסית של הפליטים לתחומי הארץ, אלא גם את השתלבותם הראויה, המכובדת והמכבדת (dignified) של הפליטים בתוך חברה פלסטינית-יהודית שוויונית ומשותפת. בתפיסה מרחיבה זו, השיבה מתחילה הרבה לפני עצם חזרתם של הפליטים ונמשכת זמן רב לאחר מכן.

זוכרות תפעל לאתגר ולקדם שינוי תודעתי, פוליטי ותרבותי בקרב הציבור היהודי בארץ על מנת ליצור את התנאים להחזרת הפליטים הפלסטינים ולחיים משותפים בארץ. ההתמקדות בקהל היעד היהודי נגזרת מאחריותו המעשית והמוסרית לפליטות הפלסטינית ונגזרת מעמדת הכוח והפריבילגיה שלו במשטר הנוכחי.

זוכרות פועלת באמצעות הופעה והתערבות במרחב בניסיון להשפיע על השיח בישראל המתעלם מהאתרים הפלסטינים שנהרסו בנכבה. כמו כן, זוכרות מפעילה קבוצות שונות הלומדות באופן מעמיק את הנכבה ומנסות למצוא דרכים להעבירה לציבור היהודי בישראל.

להורדת מסמך החזון