בעקבות דרישתה של עמותת זוכרות להציב בשטח הפארק שילוט רשמי המציין את נוכחותם של הכפרים הפלסטיניים במקום, ועתירתה לבג"ץ בעניין. הציב המנהל האזרחי של השלטון הצבאי בשטח את השלטים הללו כמוסכם בין הצדדים. Canada Park JNF Posts Signs 2006Canada Park JNF Posts Signs 2006 (1)Canada Park JNF Posts Signs 2006 (2)Canada Park JNF Posts Signs 2006 (3)Canada Park JNF Posts Signs 2006 (4)